Site Loader

Merytoryczna katecheza

Najlepsza pomoc dla katechety

Chociaż wartość i jakość lekcji zależy przede wszystkim od umiejętności, wiedzy i charyzmy nauczyciela, nie jest żadną tajemnicą, że wielką pomoc w prowadzeniu zajęć stanowią dobrze napisane, merytoryczne podręczniki. Potrzeba korzystania z podręcznika na lekcjach matematyki czy biologii nikogo nie dziwi, można się jednak zastanawiać, czy rzeczywiście są one niezbędne na katechezie. Na tak postawione pytanie należy odpowiedzieć twierdząco. Podręcznik do religii bardzo ułatwia prowadzenie zajęć i stanowi dla uczniów ważny punkt odniesienia, jeśli nie do końca wierzą w to, co przekazuje im nauczyciel. Od wielu lat na polskim rynku wydawnictwo Jedność podręczniki do religii przygotowuje w ten sposób, by były one jak najbardziej merytoryczny i przekazywały uczniom dużą porcję wiedzy w sposób z jednej strony zrozumiały, z drugiej zaś przekonywujący. Wbrew pozorom podręcznik do katechezy nie stanowi wykazu historii biblijnych, a porusza ważne tematy dotyczące życia codziennego, poszukiwania Boga, postaw moralnych i etycznych oraz trudnych wyborów, przed którymi staje każdy człowiek.

Treść dostosowana do ucznia

Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii oferuje bardzo różnym grupom wiekowym. W ofercie wydawnictwa znajdują się publikacje przeznaczone dla:

  • przedszkola
  • klas I-III szkoły podstawowej
  • klas IV-VIII szkoły podstawowej
  • szkoły średniej (technikum i liceum).

Konieczność istnienia osobnego podręcznika dla każdej klasy nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Inne treści porusza się bowiem na zajęciach z ośmiolatkami, inne natomiast w dyskusji z prawie dorosłymi ludźmi, którzy niedługo pójdą na studia i założą własne rodziny. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii dla młodszych dzieci przygotowało w bardzo kolorowych oprawach z dużą ilością ilustracji. Treści poruszane w publikacjach dla przedszkolaków oraz uczniów klas I-III mają na celu przede wszystkim rozwijanie poznania wiary, pomoc w poznaniu Pisma Świętego jako Słowa Boga oraz rozwijanie umiejętności uważnego uczestniczenia w Mszy świętej oraz świadomego przeżywania sakramentów. Starsze dzieci oraz młodzież stopniowo wprowadza się w historie Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa. W podręcznikach dla klas VII-VIII oraz dla szkół średnich autorzy podkreślają także rolę modlitwy w życiu codziennym, zapoznają uczniów z ich rodzajami oraz metodami. Publikacje dla starszych odbiorców nie stronią także od poruszania trudnych tematów takich jak aborcja, eutanazja, śmierć czy cierpienie.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Katecheza – wyzwania współczesności

W 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła Nową Podstawę Katechezy (PPK). Został tym samym zaktualizowany dokument z 2010 r. Aktualizacja polega na dostosowaniu katechezy do obecnych warunków środowiskowych i rodzinnych. Tę zmianę nijako wymusił przeobrażający się system wartości, relacje w rodzinie i szybko rozwijający się postęp technologiczny, który ma bardzo duży wpływ na młodego człowieka od coraz wcześniejszych lat życia. Biskup M. Mendyk zdefiniował rolę nowej podstawy programowej jako “ewangelizacyjne -być- w polskiej szkole”. Na te potrzeby edukacyjne odpowiedziało wydawnictwo z Kielc, oferujące bardzo bogatą propozycję podręczników i pomocy szkolnych. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii – Tania Książka usystematyzowało według wieku dzieci uczęszczających do przedszkola i według klas dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nowe podręczniki przeznaczone są dla klas: 0, I, V szkoły podstawowej oraz klas pierwszych liceum i technikum i szkół branżowych I stopnia.

Katecheza dla sześciolatków

Nowy podręcznik dla 6-latków jest kontynuacją katechezy wcześniejszej przedszkolnej. Książka E. autorów: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek “Tak! Jezus mnie kocha” umiejętnie zachęca do zdobywania wiedzy. Podręcznik zawiera ładne kolorowe zdjęcia i ilustracje rozbudzające wyobraźnię i zainteresowania dziecka. Jest to również zeszyt ćwiczeń. Ta część jest szczególnie przyjazna dzieciom, bo zawarte w niej ikonki podpowiadają zadania do wykonania i ich rozwiązania. Dziecko zachęcane jest również do samodzielnej pracy poprzez możliwość wykorzystywania naklejek oraz kolorowania i uzupełniania rysunków, Celem katechetycznym jest poznanie Jezusa w Kościele, ale też w otoczeniu rodziny i najbliższych osób. Przesłaniem jest budzenie uczucia miłości i szacunku, dobra i bycia pomocnym. Dziecko z pewnością będzie też miało poczucie dumy z ukończenia nauki, gdy na zakończenie otrzyma Dyplom ukończenia katechezy przedszkolnej, który jest zamieszczony w podręczniku. Jest to ważny gest, gdyż nagradzanie jest dla dzieci dużym przeżyciem, potwierdzeniem, że jego wysiłek się opłacił.

Zadania dla katechety

Katecheta jest nauczycielem szczególnej materii. Przekazuje nie tylko wiedzę, ale jest też duchowym przewodnikiem. Wskazówki jak ma wypełniać swoją rolę, zawiera wydany przez Wydawnictwo Jedność – Program nauczania religii w przedszkolu Nr AZ-0-01/20- pod tytułem “Tak dla Jezusa” zatwierdzony 28 I 2020 r. i podany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

Zadanie dla katechety mającego grupę 6-latków oddaje już sam tytuł podręcznika.

Umieszczona na początku tytułu partykuła “Tak” z wykrzyknikiem ma w zamiarze wyrażać zachwyt dziecka nad obecnością Jezusa i akceptację jego obecności. Katecheta ma za zadanie przybliżyć tę relację i stworzyć warunki do nawiązania wzajemnej przyjaźni.

Kształtowanie empatii, współczucia, zachowań prowadzących do udzielania pomocy ludziom w potrzebie to nadrzędne wartości ewangeliczne prowadzące do tolerancji i rozumienia złożoności świata. Jest to proces trwający wiele lat. Praca nad tym z 6-latkiem jest wyzwaniem trudnym, ale też wdzięcznym.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Dobre podręczniki do religii

Religia jest obecnie przedmiotem nieobowiązkowym. O tym czy dany uczeń będzie uczęszczał na zajęcia, czy też nie decyduje rodzic. Jeżeli nie religia, to zawsze pozostaje etyka. Obecnie niewielu rodziców rezygnuje z tego przywileju pozostawiając swoje dzieci na lekcji religii. Może po części jest to związane z tym, że od wielu, wielu lat Polacy są narodem wierzącym, związanym z wiarą chrześcijańska, dlatego też dzieci posyłane są na religie. Na takim przedmiocie, tak jak na każdym innym zawsze trzeba mieć odpowiednie podręczniki, jakie wyznacza ksiądz/siostra zakonna lub katecheta. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii (https://www.taniaksiazka.pl/wydawnictwo/jednosc) często współpracuje z wieloma nauczycielami, którym oferuje najlepsze pomoce naukowe. W ich ofercie znaleźć można podręczniki dla szkół podstawowych i dla szkół średnich.

“Klasa VI SP Tajemnice BOGAtego życia – Podręcznik do religii”

Podręczniki do religii nie tylko oceniane są przez nauczycieli, którzy muszą zrealizować odpowiednia podstawę programową. Takie książki nie tylko oceniane są przez uczniów, którzy będą z daną książką pracować przez cały rok. One również oceniane są przez rodziców, którzy chcą wiedzieć jakie zagadnienia poszczególne będą omawiane na lekcjach. Ta książka dedykowana dla klasy szóstej zawiera bardzo wiele ciekawych tematów, które są naprawdę przyjaźnie opracowane przez autorów. W tym podręczniku znaleźć można aż 62 jednostki tematyczne, które omawiają takie tematy, jak “Moje drzewo rodowe, czyli kto pochodzi od małpy, a kto od Adama i Ewy?”, “Drogowskazy dla błądzących – Niewiasta i Jej Syn”, “Psalmy w MP4 – dusza śpiewa nie tylko z radości”, “Ziarnko gorczycy i zaczyn chlebowy – siła wzrostu i moc przemiany”, ” Chrzcielnica – zanurzyć się w mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa” i jeszcze wiele innych.

“Klasa VII SP Błogosławieni, którzy szukają Jezusa – podręcznik do religii”

W klasie siódmej w podręczniku znaleźć można 61 tematów, które będą omawiane razem z nauczycielem. Wszystko zostało tak dopracowane, aby uczeń naprawdę zainteresował się tematem. Autorzy zwrócili uwagę na wartości, jakie interesują młodych ludzi, którzy znajdują się w klasach siódmych. Mamy więc tutaj do czynienia z takimi tematami, jak “Jak Dawid z Jonatanem – dlaczego warto mieć przyjaciół?”, “Pismo Święte dziełem literackim i księgą wiary.”, “Niewzruszona wiara. Osobista relacja z Chrystusem.”, “Moja rodzina – mały Kościół. Rodzina kościołem domowym.” i jeszcze wiele innych tematów przeznaczonych na poszczególne lekcje.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com