Site Loader

W 2018 roku Konferencja Episkopatu Polski przyjęła Nową Podstawę Katechezy (PPK). Został tym samym zaktualizowany dokument z 2010 r. Aktualizacja polega na dostosowaniu katechezy do obecnych warunków środowiskowych i rodzinnych. Tę zmianę nijako wymusił przeobrażający się system wartości, relacje w rodzinie i szybko rozwijający się postęp technologiczny, który ma bardzo duży wpływ na młodego człowieka od coraz wcześniejszych lat życia. Biskup M. Mendyk zdefiniował rolę nowej podstawy programowej jako “ewangelizacyjne -być- w polskiej szkole”. Na te potrzeby edukacyjne odpowiedziało wydawnictwo z Kielc, oferujące bardzo bogatą propozycję podręczników i pomocy szkolnych. Wydawnictwo Jedność podręczniki do religii – Tania Książka usystematyzowało według wieku dzieci uczęszczających do przedszkola i według klas dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nowe podręczniki przeznaczone są dla klas: 0, I, V szkoły podstawowej oraz klas pierwszych liceum i technikum i szkół branżowych I stopnia.

Katecheza dla sześciolatków

Nowy podręcznik dla 6-latków jest kontynuacją katechezy wcześniejszej przedszkolnej. Książka E. autorów: E. Kondrak, D. Kurpiński, J. Snopek “Tak! Jezus mnie kocha” umiejętnie zachęca do zdobywania wiedzy. Podręcznik zawiera ładne kolorowe zdjęcia i ilustracje rozbudzające wyobraźnię i zainteresowania dziecka. Jest to również zeszyt ćwiczeń. Ta część jest szczególnie przyjazna dzieciom, bo zawarte w niej ikonki podpowiadają zadania do wykonania i ich rozwiązania. Dziecko zachęcane jest również do samodzielnej pracy poprzez możliwość wykorzystywania naklejek oraz kolorowania i uzupełniania rysunków, Celem katechetycznym jest poznanie Jezusa w Kościele, ale też w otoczeniu rodziny i najbliższych osób. Przesłaniem jest budzenie uczucia miłości i szacunku, dobra i bycia pomocnym. Dziecko z pewnością będzie też miało poczucie dumy z ukończenia nauki, gdy na zakończenie otrzyma Dyplom ukończenia katechezy przedszkolnej, który jest zamieszczony w podręczniku. Jest to ważny gest, gdyż nagradzanie jest dla dzieci dużym przeżyciem, potwierdzeniem, że jego wysiłek się opłacił.

Zadania dla katechety

Katecheta jest nauczycielem szczególnej materii. Przekazuje nie tylko wiedzę, ale jest też duchowym przewodnikiem. Wskazówki jak ma wypełniać swoją rolę, zawiera wydany przez Wydawnictwo Jedność – Program nauczania religii w przedszkolu Nr AZ-0-01/20- pod tytułem “Tak dla Jezusa” zatwierdzony 28 I 2020 r. i podany do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania.

Zadanie dla katechety mającego grupę 6-latków oddaje już sam tytuł podręcznika.

Umieszczona na początku tytułu partykuła “Tak” z wykrzyknikiem ma w zamiarze wyrażać zachwyt dziecka nad obecnością Jezusa i akceptację jego obecności. Katecheta ma za zadanie przybliżyć tę relację i stworzyć warunki do nawiązania wzajemnej przyjaźni.

Kształtowanie empatii, współczucia, zachowań prowadzących do udzielania pomocy ludziom w potrzebie to nadrzędne wartości ewangeliczne prowadzące do tolerancji i rozumienia złożoności świata. Jest to proces trwający wiele lat. Praca nad tym z 6-latkiem jest wyzwaniem trudnym, ale też wdzięcznym.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Sławek